Quantcast

Compromís parlamentari per estudiar la situació de les pensions i la sinistralitat laboral

El debat d'orientació política s'ha tancat aquest divendres amb l'aprovació de cinc de les sis propostes de resolució, dues presentades pel grup parlamentari liberal, dues dels consellers del PS del grup mixt, i dues més per part de la consellera independent Sílvia Bonet, que les ha presentat juntament amb els liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa.

Entre les propostes aprovades, n'hi ha tres d'àmbit social, com la que ha presentat la consellera Sílvia Bonet per crear una taula de treball entre el Govern, el Consell General i la CASS per plantejar accions per disminuir el risc de dèficit de la branca de jubilació de la CASS i per garantir alhora la sostenibilitat i l'eficàcia del sistema de pensions. El text inicial demanava també mesures per aconseguir unes “pensions dignes”, però aquest aspecte ha estat eliminat a demanda del grup demòcrata, cosa que ha provocat l'abstenció dels consellers del PS i d'SDP. Tant Pere López com Víctor Naudi consideren que, amb aquesta eliminació, DA obvia la realitat social del país. En el text original també s'assegurava que un 84% de les pensions no arriben al salari mínim. Davant d'aquestes xifres, aquest dijous el cap de Govern, Toni Martí, va indicar que les persones que han cotitzat més de 35 anys cobren una mitjana de 1.200 euros.

També a demanda de Bonet, s'ha aprovat encomanar al Govern un estudi per analitzar les causes que provoquen la sinistralitat laboral per fer un pla d'acció per disminuir el seu índex, que se situa en el 3,2%.

Pel que fa a les propostes del PS, s'ha aprovat l'encaminada a fer que el Govern, en un termini de deu mesos, presenti un estudi sobre el cost de la vida a Andorra per poder determinar quin ha de ser el salari mínim que s'ha d'aplicar. En canvi, no s'ha aprovat la demanda de cancel·lació del projecte de l'edifici El Núvol, que reclamaven perquè consideren que hi ha una indefinició en el projecte i el pla de negoci, a banda dels retards que ha sofert.

El grup parlamentari liberal també ha presentat dues propostes de resolució que han estat aprovades. D'una banda, instar el Govern a presentar un projecte que doni ús i valor a la casa Parramon de la Massana, tancada des de fa cinc anys. I de l'altra, s'ha encomanat al Govern modificar, abans del debat del pressupost, la Llei de sostenibilitat de les finances públiques per complir amb les recomanacions del Tribunal de Comptes en relació a la clarificació dels conceptes de deute i endeutament. La mateixa proposta de resolució també insta el Govern, conjuntament amb els comuns, a presentar una modificació de la Llei de finances comunals abans del final de la legislatura.