Quantcast

València multa amb 200.000 euros al tanatori municipal per excés de fums

“Les emissions dels focus emissors no compleixen ni a la xemeneia del forn crematori 1 ni a la xemeneia del forn crematori 2”. Així es desprèn de l'informe realitzat per una consultora externa que qualifica aquest incompliment com “infracció greu i denuncia a més que “s'incompleixen els valors límit de compostos orgànics volàtils i àcid clorhídric, arribant en els dos casos al doble del valor màxim permès”.

En aquest marc, el consistori ha ordenat l'adaptació immediata als valors màxims permesos i concedeix 10 dies de termini a la concesionara per a la presentació d'al·legacions.

La regidora delegada de Cementiris de València, Pilar Soriano, justifica la decisió de multar amb 200.000 euros -tal com recull el document de la consultora- a la gestora del tanatori perquè “el govern municipal té l'obligació de vetllar per la correcta gestió d'instal·lacions municipals com el tanatori (…) i el compliment total de la normativa vigent”.