Quantcast

CG.- AV.- Martí defensa la constitucionalitat de les lleis de transferències i competències i diu que té informes que ho avalen