Quantcast

CM.- El Govern aprova el projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries

El consell de ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, que vol donar resposta a la voluntat ciutadana i política d’acollir persones afectades pel conflicte sirià. El conflicte sirià ha generat una de les crisis humanitàries més grans d’Europa en els darrers setanta anys, i la societat europea ha gestionat l’acollida dels refugiats d’acord amb les obligacions internacionals i tenint en compte el marc normatiu comunitari i nacional.

Segons el Govern, en el cas d’Andorra, la ciutadania i els actors polítics han manifestat la voluntat d’ajudar les poblacions que busquen refugi fora de les fronteres sirianes i que arriben massivament a les costes del Mediterrani europeu, però l’absència de legislació, així com la situació geogràfica i la manca de determinades estructures i funcions institucionals dificultaven l’organització d’un canal perquè puguin arribar els refugiats.

Així, el projecte de llei aprovat té la voluntat d’oferir una solució transitòria i restringida a la crisi humanitària que afecta actualment Europa, sense desenvolupar principis genèrics ni establir nous drets en termes d’asil. Aquestes qüestions s’hauran de tractar en una futura llei més general sobre el dret d’asil, que requerirà un debat ampli amb la societat civil i els actors polítics tenint en compte que és un dret fonamental reconegut per Andorra, però que també se’n desprenen implicacions i conseqüències d’abast important.

L’aprovació d’aquest text, que s’entrarà properament a tràmit parlamentari, és el primer pas per permetre l’acollida de manera temporal i transitòria, però requerirà també de la concertació amb els organismes internacionals competents i amb els països de trànsit per assegurar l’arribada legal i segura al territori andorrà de les persones que es puguin beneficiar d’aquest acolliment.

El projecte de llei s’ha aprovat a proposta conjunta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que presentaran els detalls del text, aquest dijous.

Convocatòria de sis places d’agent penitenciari

D'altra banda, el Govern també ha aprovat la cobertura de sis places d’agent penitenciari per al departament d’Institucions Penitenciàries, de les quals tres són de nova creació d'enguany. La incorporació d’aquests agents suposarà poder donar una major cobertura als torns diaris.

Les persones interessades tindran temps per presentar les candidatures fins l'11 d’octubre, i els aspirants hauran de passar un seguit de proves de coneixement del castellà, del francès, coneixements del país, proves físiques, prova professional, entrevista professional i un examen psicotècnic.