Quantcast

CM.- Els demandants de feina a l'agost se situen en la xifra més baixa des del 2009

El nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina s’ha situat, a final del mes d’agost, en 378 persones, la xifra més baixa en un mes d’agost des del 2009, quan n’hi havia 265. Aquesta xifra manté la tendència a la baixa del nombre de desocupats, i mostra, un mes més, la recuperació del mercat laboral. La dada de desocupats inscrits al Servei d’Ocupació és un 4,5% inferior a la del mes de juliol, quan n’hi havia 396, i un 12,9% inferior a l’agost de l’any anterior, quan eren 434.

Aquest mateix dimecres, el departament d’Estadística també ha fet pública la dada d’assalariats del mes de juny, que s’ha situat en 35.801 persones, amb una variació del +2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan n’hi havia 34.858. Aquesta dada se situa gairebé al mateix nivell que el juny del 2011, quan hi havia 35.810 assalariats, i molt per sobre dels mesos de juny del 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016, quan hi va haver 34.330, 33.626, 33.859, 34.256 i 34.858, respectivament.

Pel que fa a la mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos, és de 37.142, també superior, en un 2,5%, a les del mateix període anterior. Igualment, el mes de juny presenta també un augment pel que fa a la massa salarial, que se situa en 73,69 milions d’euros, un 4,9% superior al mateix mes de l’any anterior. També s’evidencia, en les dades fetes públiques, una variació positiva del salari mitjà, que s’ha situat en 2.058,2 euros, un 2,1% més que al juny de l’any passat.