Quantcast

Les exportacions creixen un 50,2% a l'agost i les importacions un 7,8%

Les dades facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística mostren que les importacions a l'agost han sumat 106,86 milions d'euros, el que suposa un creixement del 7,8% respecte l'agost de l'any anterior. Destaquen positivament els grups de l'energia, amb un 26,4%, l'electrònica, amb un 24,9% i el transport, amb un 15,1%. Per contra, tenen una davallada els grups de la joieria, amb un 19,8%, el vestit i calçat, amb un 4,3%, i la construcció, amb un 2,1%. Sense el capítol de l'energia, l'augment és del 6,4%. Pel que fa a l'acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.284,56 milions d'euros, el que suposa un creixement del 6,3% respecte a l'acumulat del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.207,93 milions d'euros.

Sense el capítol de l'energia, les importacions augmenten un 6% en comparació al període anterior. Això es perquè totes les partides augmenten, i en destaca la joieria (26,7%) i el transport (18,4%). Durant els primers vuit mesos d'enguany, el total d'importacions és de 829,01 milions d'euros, amb un augment del 7,6% respecte al mateix període de l'any anterior. Destaquen amb valors positius l'energia (32,7%) i i el transport (20,5%).

Pel que fa a les exportacions, durant l'agost han sumat 7,93 milions d'euros, amb un creixement del 50,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. Les partides exportades que destaquen pel seu creixement són la farmàcia i perfumeria, l'electrònica, el transport, el grup diversos i la construcció. Per contra, baixen les partides de les begudes i tabac, els combustibles, la indústria i la joieria.

Quant a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 99,41 milions d'euros, amb un creixement de l'11,1% respecte al mateix període de l'any anterior. Destaquen, amb un valor percentual positiu, les partides de farmàcia i perfumeria, la indústria, la joieria i el grup diversos. Altrament, presenten davallades remarcables els combustibles i les begudes i tabac.

D'altra banda, en els primers vuit mesos d'enguany el total d'exportacions és de 68,67 milions d'euros, amb un creixement del 14,4% respecte al mateix període de l'any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de farmàcia i perfumeria, la construció i la joieria, mentre que les partides negatives més destacades són begudes i tabac i combustibles.
  
Finalment, pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any, mostren una tendència estable en els darrers dos mesos, sense variació per a aquest mes d'agost. Les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos i aquest últim mes d'agost les exportacions se situen en un 2,8% negatiu.