Quantcast

Patrimoni Natural va revisar els tancats del parc d'animals al 2012

El Consell General publica aquest dijous al seu butlletí la resposta escrita del Govern a la pregunta efectuada per la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, relativa a l'abatiment de l'os de Naturlàndia, el 14 de juny passat. En el text de resposta l'executiu informa dels controls efectuats al parc d'animals des de l'any 2008, quan es va iniciar el procés perquè aquest fos una realitat. Destaca que al juny del 2012 personal tècnic de Patrimoni Natural i de Medi Ambient es va desplaçar fins la instal·lació per revisar els tancats i l'arbrat pròxim als tancats, així com per fer-ne un seguiment ambiental. Cinc mesos més tard, concretament el 19 de novembre, de nou personal de Patrimoni Natural va fer revisar els tancats, juntament amb els edificis de maneig dels animals, com a acció prèvia a l'autorització del parc com a nucli zoològic, que va ser inaugurat finalment el juny del 2013. Des de llavors no s'han efectuat noves visites del personal de l'administració per controlar els tancats, segons es desprèn de la resposta escrita del Govern. Cal tenir en compte que l'abatiment de l'os es justifica des de Naturlàndia perquè aquest es va escapar del tancat i era perillós.

El que sí que es va revisar, en aquest cas per part del cos de banders, va ser la tanca perimetral del parc, acció que es va fer l'agost del 2014. A partir d'aquí, el parc tenia tots els permisos i controls fets per poder tenir l'autorització de nucli zoològic de fauna salvatge. El que sí que es remarca és que en diverses ocasions el servei veterinari de Salut i Protecció dels animals s'havia desplaçat a Naturlàndia per treballs a animals domèstics, i aprofitava per prestar serveis d'assessorament i assistència tècnica en casos relacionats amb la fauna salvatge del parc, com obtenció de mostres orgàniques d'algun animal, assistir en operacions de captura per realitzar identificacions o temes terapèutics davant d'algunes situacions clíniques.

La decisió de sacrificar, del Govern
A la resposta del Govern també s'especifiquen les condicions en les quals es pot procedir a sacrificar un animal, i que es troben contemplades a la Llei de tinença i protecció d'animals. En aquest sentit, si cal sacrificar un animal s'ha de buscar el patiment mínim i s'ha de fer sota control veterinari. En “casos especials” en què s'hagi de controlar una espècie “o bé un individu d'aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial per a altres poblacions animals, l'agricultura, la ramaderia, l'ecosistema, així com per raons de sanitat animal o de salut i de seguretat pública”, és el Govern qui estableix les condicions i les persones autoritzades per fer el sacrifici.

Ara bé, el que no queda del tot clar partint de la resposta del Govern, és com s'ha d'actuar si el perill és imminent, com hauria passat el 14 de juny a Naturlàndia. L'executiu remet al reglament referent al sacrifici dels animals, plantejant que que hi ha casos concrets on “el personal de l'administració pot utilitzar com a mesura de resolució d'una situació de perjudici greu ocasionat o imminent” el sacrifici. En tot cas, deixa clar que és “el personal de l'administració” qui efectua el control i el sacrifici. “Únicament en darrer terme el personal autoritzat pel ministeri competent pot procedir a sacrificar mitjançant l'ús d'una arma de foc”. Així és com va ser abatut l'os, tot i que s'entén que la persona que treballava al parc responsable de la seva mort no era 'personal autoritzat'.