Quantcast

Les matriculacions augmenten un 11,6% al mes d'agost

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que les matriculacions de vehicles d'agost han estat 299, amb un augment de l'11,6% respecte al mes d'agost de 2016. En aquest mes han crescut les matriculacions de motocicletes i ciclomotors, amb un 28,6%, i turismes, amb un 14,3%. D'altra banda, han baixat el grup d'altres, amb un 30,8% menys, i els camions i camionetes, amb un 25% menys.

De gener fins agost d'enguany, les matriculacions han augmentat un 20,8% respecte al mateix període de l'any 2016. Així mateix, les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat 4.358, amb un augment del 21,6% respecte al mateix període de l'any anterior, en què es van matricular 3.584 vehicles.
  
Pel que fa a la matriculació de vehicles per tipus de carburant, aquest mes d'agost destaca l'augment de vehicles de gasolina (34,9%), mentre els de gasoli experimenten una disminució del 6,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. També s'han matriculat 12 vehicles elèctrics 100%, 6 sense carburant, 3 vehicles híbrids de gasolina endollables i 2 de no endollables, mentre que a l'agost del 2016 se'n van matricular 8, 11, 8 i 2 de cada tipus, respectivament.
  
Des de començament d'any, les matriculacions de tots els tipus de vehicles, excepte els elèctrics 100% (-4 vehicles) i els híbrids de gasolina endollables (-3 vehicles), han tingut creixements respecte al mateix període de l'any 2016. Així mateix, durant els darrers 12 mesos, han augmentat les matriculacions de vehicles de tots els grups: els de gasolina han augmentat un 36,3% i els de gasoli un 5,2%, mentre que s'han matriculat 115 vehicles del grup sense carburant, 80 elèctrics 100%, 79 híbrids de gasolina endollables i 63 de no endollables. Pel que fa als híbrids de gasoli endollables i no endollables, se n'ha matriculat un de cada grup.

Finalment, pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any, es constata una variació mensual a la baixa en el darrer mes, situant-se aquest mes d'agost en un 0,7% positiu. Els turismes mostren una tendència a la baixa en els darrers tres mesos, tot i que positiva, i al mes d'agost se situen en un 0,9% positiu. En canvi, les motocicletes i ciclomotors mostren una tendència a l'alça en els darrers tres mesos, situant-se aquest mes en un 1,5 positiu. El grup d'altres mostra una tendència estable en el darrer mes, mantenint-se aquest mes d'agost en un 0,1% positiu. Finalment, quant als camions i camionetes, presenten una tendència a l'alça, tot i que negativa, en el darrer mes, i se situa en un 0,8% negatiu.