Quantcast

El consum d'energia decau un 1,3% els primers set mesos de l'any

Són xifres que mostren un mínim increment del 0,1% per al consum de
TEP, i una baixada de l'1,2% per al consum de MWh. En canvi, si s'agafa
la comparativa dels darrers set mesos, es constata un descens general
del consum d'energia (motivat en bona part perquè l'hivern no ha estat
dur). De gener a juliol hi ha hagut un consum de 122.630 TEP i de
333.786 MWh, el que suposa una variació negativa de l'1,3% en el primer
concepte, i també negativa però del 0,6% pel que fa al segon.

En canvi, i pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, i segons informa el departament d'Estadística, les variacions comparatives respecte als dotze mesos anteriors presenten un comportament a l'alça. Del 0,2% pel que fa al consum de TEP, i de l'1,4% pel consum en MWh. En general tots els grups pugen, però destaquen els descensos del consum de carbó (del 13,5%), a la construcció (del 12,3%) i de l'enllumenat públic (del 13,6%).

Tornant al mes de juliol, i si s'analitzen els diversos grups que entren dins les tones equivalents de petroli, presenten variacions positives la gasolina (4%) i el gasoil de locomoció (1,2%). En canvi, presenten variacions negatives el fuel domèstic (-10,2%) i l'electricitat (-1,2%). Els comportaments a l'alça i a la baixa en tots els casos es mantenen si la comparativa es fa amb el període de gener a juliol. Quant al consum d'energia elèctrica en MWh, també del mes de juliol, presenten variacions positives les estacions d'esquí (2,1%) o serveis financers (1,9%). En canvi, enllumenat públic (-13,6%), construcció i annexes (-12,3%) i indústries (-9,1%) cauen de manera considerable. Si la comparativa és dels primers set mesos de l'any, el que creix són els usos domèstics (4%), i l'hoteleria i restauració (2,6%), mentre que enllumenat públic (-9,9%) i estacions d'esquí (-8,3%) han reduït consum d'energia.