Quantcast

L'IPC avançat d'agost registra una taxa interanual del 2,1%

La variació interanual estimada de l'IPC al mes d'agost del 2017 és del +2,1%, segons el càlcul de l'indicador avançat que ha fet públic aquest dijous el departament d'Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l'IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria un descens de dues dècimes respecte la variació interanual de l'IPC avaluat al mes de juliol (+2,3%). D'altra banda, la variació mensual estimada respecte al mes de juliol d'enguany se situa al -0,2%.

Per un altre costat, l'IPC avançat d'Espanya del mes d'agost del 2017 se situa al +1,6%. En cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a la registrada al juliol. D'altra banda, l'IPC avançat de França del mes d'agost del 2017 se situa al +0,9%. En cas de confirmar-se, augmentaria dues dècimes respecte a la registrada al juliol. 

El càlcul de l'indicador avançat es calcula amb l'objectiu d'aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d'estadística de la UE. L'IPC avançat, que es difon a finals de cada mes, es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l'IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l'IPC amb el 98% aproximat dels preus d'agost entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s'utilitza el mateix preu del mes anterior. L'indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l'IPC.