Quantcast

La policia demana al saig l'embargament de béns per les sancions no cobrades

La policia ha demanat al saig l'embargament de béns de diferents persones o empreses, 64 en total, per un import de 5.312,93 euros corresponents a sancions imposades i que no han estat cobrades.

Un cop publicat el present acord d'embargament, i tal com consta en l'acord publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el saig procedirà a practicar, si és el cas, l'embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc dies hàbils, en la quantia suficient per cobrir els imports reclamats, que oscil·len entre els 24,09 i els 203,32 euros.

En l'acord també s'especifica, però, que en qualsevol moment anterior o posterior a la pràctica de l'embargament, i fins a l'adjudicació definitiva dels béns o drets embargats, la persona embargada pot evitar aquesta mesura o deixar-la sense efecte mitjançant la consignació prop del despatx professional del saig de l'import que és objecte de l'embargament.