Quantcast

Un estudi revela que hi ha més bacteris en la cartes de menú d'alguns restaurants de Sant Sebastià que en un vàter

Segons l'estudi 'Pathogen persistence in restaurant menús: comparison between materials', elaborat pel departament de Ciència i Tecnologia del Basque Culinary Center, les cartes de menú d'alguns restaurants alberguen milers de milions de bacteris per metre quadrat, bastants més que les trobades en qualsevol vàter.

Un dels principals problemes d'un nivell d'infecció tan elevat és que entre els bacteris que amb més freqüència es van trobar durant l'estudi figuraven, entre altres, la E. Coli i la S. Aureus, conegudes per ser potencialment responsables d'infeccions tòxiques alimentàries; com s'informa des de La veritat.

L'experiment es va realitzar durant tres mesos, en els quals van ser analitzades les cartes d'una dotzena de restaurants de Sant Sebastià.

La conclusió final va ser que el millor és l'ús de cartes de paper, ja que es canvien amb molta més freqüència que aquelles permanents o plastificats, que s'acaben convertint en el niu de bacteris.