Quantcast

L'IPC del juliol se situa en el 2,3%

L'Índex de Preus al Consum (IPC), facilitat aquest dijous pel departament d'Estadística, se situa en el 2,3%, una dada inferior en tres dècimes a la del juny, el que mostra una petita desacceleració que es va iniciar a la primavera (llavors se situava en el 3%), després d'una pujada continua des de l'estiu del 2016.

En termes anyals, els grups de l’IPC que provoquen que la variació del mes de juliol es mantingui en termes positius són el vestit i el calçat; els mobles, estris domèstics i serveis per a la llar; i els hotels, cafès i restaurants.

Per contra, els grups de l’IPC que desacceleren la taxa de variació del mes de juny són alimentació, begudes i tabac; l'esbarjo, espectacles i cultura; l'habitatge, gas i electricitat; i el transport, principalment per un creixement menor de la variació anual dels preus dels combustibles líquids. Finalment els grup de l’IPC que ha mantingut la variació de preus al juliol han estat l'ensenyament; la salut; i els béns i serveis diversos.
 
Pel que fa a les variacions mensuals, tenen un comportament a l'alça els mobles i serveis per a la llar; el vestit i calçat; i els mobles, estris domèstics i serveis per a la llar. Així mateix, tenen un comportament moderador els aliments, begudes i tabac; esbarjo, espectacles i cultura; habitatge, gas i electricitat; i transport. Finalment, queda estable la variació mensual dels grups béns i serveis; i salut.

D'altra banda, la inflació subjacent, que es calcula recollint tots els preus de l'IPC amb excepció dels béns i serveis (pels seus preus volàtils no estacionals), és de l'1,1%. És a dir, la diferència entre aquest índex i l'IPC és d'1,2 punts.

Pel que fa a l'IPC dels països veïns, a França s'estabilitza en el 0,7% i a Espanya en l'1,5%.