Quantcast

Andorra aprova la primera comunicació sobre canvi climàtic

En el marc de l'adhesió d'Andorra al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic hi ha un seguit d'accions que el Principat ha de complir, com la tramesa d'informació a les Nacions Unides per informar de l'evolució en aquesta matèria. Precisament, aquesta setmana passada el consell de ministres va aprovar el lliurament de dues comunicacions a aquest organisme: la primera comunicació nacional al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i el segon informe bianual d'actualització en el marc de l'esmentat conveni marc. En el primer dels casos es tracta d'un document que el país ha de lliurar cada quatre anys, per tant el següent haurà de ser entregat el 2020 i en el segon, és una comunicació que va ser lliurada per primer cop el 2014.

El Principat es va adherir el 2011 al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, i per aquest motiu ha de lliurar un seguit de comunicacions nacionals que recullen informació, dades i accions del país en matèria de canvi climàtic. Així, des del ministeri responsable del Medi Ambient es va elaborar el primer informe bianual d'actualització al Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC) al desembre del 2014, tal com s'ha esmentat, i el va defensar a la Conferència de les Parts de Marràqueix el 2016.

El segon informe bianual d'actualització al Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic de l'any 2016, conté l'actualització de l'inventari de gasos d'efecte hivernacle fins a l'any 2013, que mostren una reducció del 14% respecte de l'escenari immobilista. Cal destacar que la reducció dels gasos es dona en comparativa amb la quantitat de gasos que hi hauria en un hipotètic escenari en el qual no es realitzessin actuacions de mitigació per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle. Així doncs, des de Medi Ambient concreten que les accions de mitigació realitzades han permès reduir les emissions en un 14% respecte la situació que es donaria si no s'hagués fet cap actuació per reduir-les. En total hi ha unes emissions no absorbides de 381,79 Gg de CO2 equivalent per a l'any 2013.

Algunes de les actuacions de mitigació que s'han dut a terme, tal com concreten, han estat el programa Engega per al foment de la mobilitat elèctrica; el Renova, que promou la rehabilitació dels edificis amb l'objectiu de reduir les seves necessitats energètiques; l'increment de la producció elèctrica nacional, amb el foment de les energies renovables i la construcció de centrals de cogeneració (amb la conseqüent reducció de la dependència dels hidrocarburs) i el foment de la reducció i el reciclatge dels residus, amb l'objectiu de reduir els residus incinerats.

A més dels informes bianuals i de les comunicacions nacionals, el país ha de lliurar, cada cinc anys, contribucions nacionals determinades.