Quantcast

El servei de rehabilitació comunitària per a joves atén en un any 25 pacients

El servei de rehabilitació comunitària per a joves del SAAS ha atès fins al mes de març d'aquest any un total de 25 persones a les quals es dona suport des de Salut Mental amb la voluntat que puguin reinserir-se als estudis o a la vida laboral. Tal com explica la cap del servei de Salut Mental del SAAS, Gemma Garcia, les previsions inicials eren atendre una vintena de joves per any.

El servei es va posar en marxa a mitjans de l'any passat per evitar “part dels trasllats que s'estaven fent a fora i treballar amb les famílies dels menors amb patologies mentals”, segons Garcia, que afegeix que s'ha aconseguit una reducció xifrada en un 33% menys en visites a urgències i del mateix percentatge pel que fa a ingressos hospitalaris. Davant d'aquestes xifres, conclou que “s'està assolint l'objectiu que es buscava”. De fet, l'any passat es va aconseguir que cinc dels joves atesos es reincorporessin al curs escolar i dos a una activitat laboral. Quant al perfil dels pacients, Garcia concreta que es tracta sobretot de nois que presenten una patologia dual, amb consum sobretot de cànnabis.

La responsable de Salut Mental recorda que des que ella va assumir la direcció del servei (el 2015) hi havia una voluntat política per desenvolupar l'atenció infantil i juvenil, per donar també resposta a una “demanda de la societat” de feia força temps. Va ser per aquest motiu que el 2016 es va posar en marxa “un dispositiu totalment nou”, el servei de rehabilitació comunitària d'adolescents i, a més, es va ampliar el d'hospital de dia a temps complert, ja que fins llavors només hi havia tallers dos dies a la setmana i era “insuficient” per atendre els menors que “als matins no podien anar a l'escola” ni podien estar amb la família. Es tracta de joves “subaguts” dels quals s'intenta evitar una hospitalització de 24 hores mitjançant una al matí “amb tractament intensiu”. Els resultats, segons Garcia, són “molt positius” i durant el 2016 es van atendre 35 joves, una xifra que fins al març d'aquest any se situa en onze.

Llista d'espera
De manera paral·lela, i gràcies a la contractació de més professionals, s'ha aconseguit que la llista d'espera hagi davallat força en l'atenció als menors i ara es pot atendre una consulta externa en el termini d'una setmana, sempre i quan no es vulgui ser atès per un especialista en concret. En la consulta externa el que més s'atén són joves amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (64 l'any passat) seguit d'autisme, ansietat i trastorns de conducta. Pel que fa a les hospitalitzacions, el que més es dona són trastorns de conducta.

A més, i en el marc d'aquesta millora en l'atenció als menors, Garcia destaca que s'han canviat els sistemes de coordinació amb centres de fora, ja que no tenien “prou retorn” i ara s'intenta que hi hagi un contacte directe, sobretot amb la psicòloga del servei de rehabilitació comunitària, per intentar que quan els joves que puguin estar fora tornin al país, es pugui saber si estan “a punt per a la reincorporació total” o els cal encara un “període adaptació” a través d'aquest servei.