Quantcast

El Grup Crèdit Andorrà obté un benefici de 65 milions el 2016

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2016 amb el manteniment de les principals magnituds i la consolidació del negoci en el procés d'internacionalització, en un any complex de canvi i reestructuració del sistema financer internacional i d'adaptació al nou marc regulador. El balanç consolidat el 31 de desembre del 2016 presenta un volum de negoci de 15.885 milions d'euros, dels quals 13.068 milions corresponen a recursos de clients i 2.817 milions d'euros a inversió creditícia, segons ha informat l'entitat en una nota feta pública aquest divendres.

Des de l'entitat posen en relleu que en aquest context de canvi en l'entorn i en el marc regulador, han dut a terme els passos necessaris per a l'adequació al nou marc normatiu (NIIF, Basilea III, acord monetari) de cooperació i transparència, i a l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, amb l'adaptació dels serveis i dels processos als estàndards internacionals. I destaquen que, tot i el repte que ha suposat el nou marc regulador per al sector, el resultat net consolidat del grup ha estat de 65 milions d'euros. En aquest sentit, cal destacar que l'any anterior havia estat de 72 milions, la qual cosa representava un 0,6% més que el 2014.

El marge ordinari ha assolit els 239,33 milions d'euros, que en un entorn de tipus d'interès històricament baixos, posa de manifest la capacitat del model de negoci del grup de “generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent”.

Aquests resultats es veuen reforçats per una elevada ràtio de solvència que se situa en el 21,72% (més del doble del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 59,03% (el mínim legal és del 40%). Aquests indicadors, destaquen, “reflecteixen la bona gestió del grup, caracteritzada per un perfil de risc baix i una política contínua de reforçament orgànic del capital”.

Els fons propis del grup a tancament de l'exercici 2016 s'han situat en els 654 milions d'euros, fet que “permet continuar disposant d'un nivell adequat de capitalització per garantir un creixement sostingut”. Així, destaquen que se situen en el nivell de capitalització més important del sector financer andorrà.

El conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, destaca que han estat “capaços de mantenir magnituds i consolidar les nostres posicions en un any especialment complex, fet que constata el bon funcionament del nostre model de negoci a Andorra, Europa i Amèrica. Els grans eixos vertebradors de la nostra gestió com a banc de referència a Andorra són el bon govern, la responsabilitat i el servei al client”.

Activitat del grup
A tancament de l'exercici, el grup estava present a onze països d'Europa i Amèrica, i en formaven part 880 professionals (un 8,24% més que el 2015), dels quals 510 treballaven a Andorra (un 6% més).

Durant el 2016 van ampliar el projecte de Wealth Management a Europa, amb la implantació a Portugal d'una sucursal del banc luxemburguès Banque de Patrimoines Privés, i l'obertura d'una oficina de Banco Alcalá a València. Banque de Patrimoines Privés i Banco Alcalá van tancar l'exercici amb uns coeficients de solvència del 34,19% i del 42,96% respectivament.

Pel que fa a Amèrica, “s'ha consolidat la internacionalització amb la incorporació de talent expert en la diversificació territorial, fet que s'ha traduït en un creixement del volum de negoci del 9,6%”. A Panamà, Private Investment Management Advisors Panamá, SA ha iniciat l'activitat com a assessor d'inversions, activitat que s'ha sumat a la de Banco Crèdit Andorrà (Panamà).

El grup assegurador ha tancat l'activitat amb una contribució al resultat del grup de 9,6 milions d'euros. A Andorra, Crèdit Assegurances ha mantingut la posició de referència en el mercat de vida. A Espanya, la companyia de vida CA Life Insurance Experts ha rebut les autoritzacions per constituir-se com a gestora de pensions, i el hòlding ERM ha continuat la seva consolidació al mercat espanyol, amb presència a nou ciutats.

Durant el 2016, el banc ha treballat en el procés de transformació digital per donar resposta “a les noves necessitat del mercat i als nous perfils de clients”. Es tracta d'un procés que han plantejat des de l'omnicanalitat, els serveis en línia i la digitalització de les comunicacions. En aquest sentit, destaquen iniciatives com la renovació de la banca en línia e-Crèdit, la incorporació del sistema de pagament 'contactless' a les targetes o la implementació de noves funcionalitats en el servei de broqueratge Crèdit Broker.

En el marc del compromís social, el Grup Crèdit Andorrà ha destinat una inversió global de 2,67 milions d'euros, bona part a través de la Fundació Crèdit Andorrà, a iniciatives adreçades a la societat, a promoure el progrés econòmic i social, el coneixement, el benestar, la cultura i el medi ambient.

A més, el 2016 s'ha fet un pas important en la trajectòria en matèria de responsabilitat social. Crèdit Andorrà ha estat el primer banc d'Andorra en adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i la primera entitat a comprometre's amb l'adopció de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides -'Transformar el nostre món'- per contribuir a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El model de gestió del banc ha estat reconegut un any més per Fitch Ratings, que va mantenir a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini 'BBB', amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini 'F3'. Segons Fitch, aquesta qualificació reflecteix l'elevada capacitat del banc per generar beneficis de manera recurrent tot i la complexitat de l'entorn i l'impacte de la nova regulació, la seva adequada capitalització i un model de negoci equilibrat enfocat a oferir serveis de banca privada i gestió d'actius tant a Andorra com a escala internacional, i de banca comercial a Andorra.