Quantcast

400 quilos de les 46,4 tones de roba recollides per Càritas el 2016 van ser per a donacions al país

Des del 2007 i fins al 2016 el volum de tones de roba que s'han recollit al país a través del rober de Càritas s'eleva a 380,2, el 43,8% de les quals es van reutilitzar al país i un altre 56,2% va ser exportat a fora. Si ens fixem en aquest mateix període de temps de l'any passat, es pot comprovar que va ser el que es va registrar una xifra més baixa de donacions internes, concretament només 400 quilograms del total de 46,4 tones que es van recuperar. Tot i així, aquest total de tones recuperades per l'ONG representa un 25,5% més que el del 2015.

Així, del volum total de roba que al llarg del 2016 es va recollir a través de Càritas, el 99,9% es va exportar a Càritas Lleida per a la seva reutilització, mentre que el 0,1% restant es va aprofitar internament. També es van incrementar respecte de l'any anterior les tones de sabates i llibres recollides i les unitats d'estris per a nadons, mentre que van baixar les unitats de mobles i els quilograms de joguines recuperades. Així, en el cas de les sabates es va passar d'1,4 a 2,2 tones, i en llibres de 770 quilograms a 2,4 tones, mentre que els objectes per a nadons van passar de 115 a 234 unitats. I pel que fa als mobles, de 219 unitats es va passar a 161 i, de joguines, de 2,4 a 2,3 tones.

Pel que fa a la recuperació de roba o d'altres estris que poden ser reutilitzats, cal destacar la tasca que duu a terme Carisma, que rep objectes donats per particulars i que ven en les seves botigues com a objectes de segona mà. Durant l'any passat, segons les dades fetes públiques en l'informe sobre el balanç de la gestió de residus del 2016 del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el volum de tones gestionades per Carisma va ser de 39,4 tones i destaca el fet que s'ha incrementat molt la donació de mobles, que passen de 624 quilograms a 13.500. Pel que fa al tèxtil recuperat per Carisma, també va anar a l'alça, ja que va passar de 7,8 a 9,4 tones.

Precisament la gestió dels residus tèxtils és una de les prioritats que es vol potenciar en el marc del Pla Nacional de Residus i, entre les accions previstes, hi ha un projecte d'economia circular transfronterer en què hi han de prendre part poblacions de la Cerdanya francesa, l'Alt Urgell i en què Andorra vol participar-hi, la qual cosa ha de suposar, també, la definició d'un nou sistema de recollida.