Quantcast

Les importacions creixen un 13,9% al març i les exportacions ho fan un 3,3%

Les importacions registrades el mes de març han sumat 112,50 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 13,9% respecte del mes de març del 2016. Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d’Estadística destaquen amb variacions positives els grups energia (142,5%), transport (41,2%), diversos (17,3%) i construcció, amb un 13,8%. En canvi, registren una variació percentual negativa, electrònica amb un -5,3%, i begudes i tabac, amb un -4,6%. Cal destacar també que sense el capítol energia, l’increment de les importacions el mes de març seria del 7,8%.

Quant a les exportacions, cal destacar que han estat per un valor de 8,87 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del 3,3% respecte del mateix mes de l’any anterior. Amb una variació positiva destaquen transport, amb un 104,2%, farmàcia-perfumeria, amb un 60,4%, i diversos, amb un 60,3%. En canvi, tenen una variació negativa joieria (-75,1%) i alimentació (-67,3%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, cal destacar que les importacions han sumat 1.261,81 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació positiva del 7,2% respecte del període anterior, quan van sumar 1.177,60 milions. Sense el capítol energia, l’increment seria del 7,3%. Totes les partides tenen valors percentuals positius, i destaquen joieria (41,9%), transport (17,4%) i diversos (11,1%).

Pel que fa a les exportacions, els dotze darrers mesos han tingut un valor de 93,13 milions d’euros, un 11,8% més respecte del període anterior. Creixen diversos, amb un 43,3%, industrial, amb un 34,9%, joieria, amb un 28,9% i farmàcia perfumeria, amb un 27,8%. En canvi, baixen combustibles, amb un -70,3% i begudes i tabac amb un -27%.

Si s’agrupen les dades per trimestres, durant els tres primers mesos de l’any, les importacions han sumat 321,12 milions d’euros, amb una variació positiva del 12,5%. Creixen energia amb un 74%, joieria (27,6%), begudes i tabac (18,4%) i transport (18,1%). L’única partida negativa ha estat farmàcia-perfumeria (-1,1%).

Quant a les exportacions, el primer trimestre de l’any sumen 24,1 milions, amb una variació percentual positiva del 10,8% respecte del mateix període de l’any anterior. Tenen evolucions positives farmàcia-perfumeria (115,4%), construcció (58,8%) i diversos (41,2%). En canvi, tenen variacions negatives begudes i tabac (-55,2%) i combustibles (-49,5%).