Quantcast

Un 38% dels 26 usuaris del programa d'orientació laboral de la Creu Roja va trobar feina després de l'assessorament

El programa d’orientació laboral de la Creu Roja Andorrana va atendre l’any passat 26 persones, la xifra més baixa des del 2011, ja que tal com posen en relleu des de l’ONG el volum de persones que es troben sense feina al país també ha disminuït. Malgrat aquest descens el que destaquen des de l’ONG és el fet que el 38% d’aquestes persones va aconseguir trobar algun tipus de feina després de l’atenció rebuda.

Segons les dades facilitades, les persones ateses en aquest programa han anat davallant des del 2012, quan es va arribar als 130 usuaris. L’any següent se’n van registrar 112 i ja el 2014 n’hi va haver 52. El 2015 el volum es va situar en 49 i ja l’any passat va davallar a 26, una xifra fins i tot inferior al 2011, quan es va posar en marxa el projecte, i quan es van assolir els 31 usuaris. 

Pel que fa al perfil d’aquestes persones, cal destacar que el 73% són homes i el 27%, dones i quant a les edats, un 31% tenia més de 55 anys i un 23% entre 25 i 39, mentre que un altre 15% estava entre els 40 i els 54. I mentre que un 38% ha deixat el programa perquè va trobar feina cal destacar el fet que un 19% el va abandonar per falta d’interès. 

De manera paral·lela l’ONG duu a terme formacions ocupacionals dirigides a les persones desocupades, tant als usuaris del programa d’orientació laboral com a la resta d'aturats inscrits al Servei d’Ocupació. Al llarg del 2016 es van realitzar quatre cursos de riscos naturals i primers auxilis a un total de 33 alumnes i, amb la col·laboració del Comú de la Massana, també es va impartir el curs titulat ‘Com millorar les competències laborals’, dirigit als sis alumnes del Cos de Voluntaris per la Natura.

A més, al llarg del 2016 el grup d’autoajuda amb què compta la Creu Roja va reunir 41 usuaris en les 17 sessions que es van realitzar. D’aquesta manera, les sessions, que són conduïdes per un voluntari social, van tenir una assistència mitjana de 2,41 persones per sessió i van representar un 57% dels usuaris convidats. Tal com recorden des de l’ONG, l'assistència a aquesta activitat és totalment voluntària. 
  
Quant a la reinserció i integració laboral, des de l’ONG posen en relleu que al llarg de l’any passat van donar continuïtat a la contractació d’un adult amb l'objectiu de recolzar-ne la seva integració laboral en el marc del programa d’inserció laboral de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. També, i per tercer any consecutiu, la Creu Roja Andorrana va acollir un programa remunerat temporal de reinserció laboral per a col·lectius amb alt risc d'exclusió social. I una menor, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior dins el programa d’acolliment de menors que havent comès un delicte han de realitzar treballs en benefici de la comunitat. I, a l’últim, van contractar un adult seguint el programa d’inserció laboral que oferia el Servei d’Ocupació.

A l’últim, es van fer classes de reforç i aprenentatge a dos usuaris, en llengua catalana i espanyola. Aquesta activitat és conduïda per un grup de voluntaris i té per objectiu que aquelles persones que tenen més dificultats en l'aprenentatge puguin rebre classes que reforcin els seus coneixements bàsics per poder optar a un lloc de treball.