Quantcast

El termini per sol·licitar el carnet de transport escolar i bus lliure s'obre aquest dijous

Aquest dijous 30 de març s'obre el termini per a les sol·licituds del transport escolar per al curs 2017-2018, tant per als alumnes d'ensenyament maternal, primera i segona ensenyança i batxillerat així com per a l'abonament bus lliure. Tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) els preus es mantenen respecte del curs anterior.
  
D'aquesta manera, els que facin la sol·licitud per primera vegada, entre el 30 de març i el 12 de maig per al carnet de transport escolar i les de renovació en línia entre aquest dijous i el 4 de juny, hauran de pagar 104,42 euros per un viatge i 208,84 euros per dos trajectes, la qual cosa representa, segons consta al BOPA, una subvenció del 79,99% del cost real per part del Govern. Pel que fa a les peticions tramitades a partir del 15 de maig en el cas de l'obtenció del carnet i de renovació en línia entre el 5 de juny i el 2 de juliol, hauran d'abonar 156,63 euros per un trajecte i 313,26 per dos.

En aquest cas, la subvenció del Govern és del 69,98% del cost real. A l'últim, per a les sol·licituds presencials als serveis de tràmits fetes a partir del 2 de gener del 2018 i fins al final del curs escolar l'usuari haurà d'abonar la part proporcional de transport escolar dels mesos que sol·liciti fins al final del curs a raó de 15,66 euros al mes per un viatge i 31,33 euros si es fan dos viatges.
  
Quant al bus lliure, les primeres demandes fetes entre el 30 de març i el 28 de febrer del 2018 tindran una tarifa de 208,84 euros amb viatges il·limitats entre l'1 de setembre de 2017 i el 31 d'agost del 2018, i en aquest cas, la subvenció del Govern és del 76,07% del cost de l'abonament. Quant a les primeres sol·licituds tramitades entre l'1 de març del 2018 i el 31 d'agost del 2018 hauran de satisfer una tarifa mensual de 17,40 euros amb viatges il·limitats. La durada en aquest cas serà des de 15 dies després de la petició i fins al 31 d'agost del 2018. També es recorda que els abonaments que s'hagin adquirit en cursos anteriors es renovaran automàticament sense haver de tornar a presentar la sol·licitud. La tarifa en aquest cas serà de 208,84 euros. 
  
En el cas del carnet de transport escolar es recorda que en base al reglament regulador del transport escolar les parades són les oficials i els usuaris poden sol·licitar “de manera provisional les parades que més els convinguin”. Així, una vegada l'Executiu rebi totes les demandes i tenint en compte el centre escolar, els recorreguts, la distància entre parades i el nombre d'alumnes per parada s'establiran els recorreguts i les parades definitives. S'avisa, però, que no es pot garantir el transport als usuaris que el sol·licitin més tard del 30 de juny arran del tancament de rutes i de capacitat dels autobusos.