Quantcast

Espot veu amb preocupació els casos de delinqüència juvenil

Xavier Espot ha reconegut que els casos reiterats de furts amb força i furts de mercaderia que hauria perpetrat una banda formada per majoritàriament menors d'edat estava creant un neguit entre la població i comprometia la imatge de seguretat del país. Per això, ha felicitat el Cos de Policia per haver desarticulat la xarxa, i haver detingut dos nois de 17 anys, ja coneguts per l'Àrea de justícia juvenil.

El ministre creu, a més, que és motiu de preocupació el fet que fossin menors d'edat i, a més, joves amb un arrelament al país, i tot i que poques vegades s'havia donat un cas de furts tant reiterats, ha volgut defugir d'alarmismes perquè ha assegurat que no són situacions noves al país.

Així, considera que per reduir aquest tipus de delictes cal seguir treballant de manera transversal entre la Policia, l'Àrea d'atenció a la infància i l'Àrea de justícia juvenil i mesures penals alternatives i, “més que incidir en la repressió, cal sobretot centrar els esforços en la prevenció”.

Amb tot, el ministre considera que cal fer una “revisió en profunditat” de la Llei qualificada de la jurisdicció dels menors de l'any 1999, per adoptar mesures “més adaptades a les circumstàncies actuals”. En aquest sentit, creu que s'han de revisar certes mesures disciplinàries que actualment no són suficientment disuasòries i que, per tant, fomenten actes delictius.