Quantcast

Funció Pública fa una nova enquesta als treballadors

Els treballadors de l'Administració general podran contestar una nova enquesta que el Departament de Funció Pública ha difós aquest dilluns i que versarà sobre la satisfacció laboral. Les preguntes que es realitzen en aquesta ocasió tracten diversos aspectes vinculats a la satisfacció com són el lideratge, la comunicació, el clima laboral, el reconeixement o el desenvolupament de l'empleat.

Aquesta és una iniciativa més del Departament de Funció Pública, que encapçala la ministra Eva Descarrega, i es du a terme després que el passat mes de novembre es fes una primera enquesta, en format digital, que estava focalitzada a conèixer l'opinió sobre diferents aspectes de la Llei de la funció pública i que van respondre 640 persones.

Des de principis de gener, el Departament de Funció Pública ha mantingut reunions de treball amb l'equip tècnic de Consultores de Gestión Pública, els directors dels diferents departaments de l'Administració i els representants dels sindicats, per tal d'iniciar la revisió de la Llei de la funció pública amb la voluntat de poder tenir un avantprojecte de llei a finals del primer semestre d'enguany.