Quantcast

Una llei d'estats d'alarma i emergència establirà les actuacions davant catàstrofes o alteracions de la democràcia

L'article 42 de la Constitució andorrana exposa la necessitat que el país es doti d'una llei qualificada que reguli “els estats d'alarma i d'emergència”, per poder afrontar situacions d'especial gravetat. Més concretament i en el cas de l'estat d'alarma, perquè el Govern pugui actuar davant casos de catàstrofes naturals, mentre que en el cas de l'estat d'emergència, davant casos d'interrupció del funcionament normal de la convivència democràtica. Vint-i-quatre anys després que entrés en vigor la Carta Magna, aquesta llei encara no s'ha redactat, motiu pel qual el Govern, a través del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, ha posat fil a l'agulla per impulsar aquest projecte de llei.

El text legal determinarà les circumstàncies de fet que fan possibles les declaracions d'estat d'alarma i d'emergència, i de quina manera el Govern les podrà activar. En el cas de l'estat d'alarma, serà la via per la qual l'Executiu tindrà potestat per prendre mesures com la limitació provisional de la llibertat de circulació pel territori nacional, limitar el dret a la lliure entrada i sortida del Principat, o actuar sobre el dret a la propietat privada.

Pel que fa a la declaració de l'estat d'emergència, permetrà al Govern limitar, entre d'altres, la llibertat d'expressió, de comunicació i d'informació, actuar sobre la inviolabilitat del domicili o sobre la lliure circulació.

Segons diu l'article 42 de la Constitució, l'estat d'alarma podrà ser declarat pel Govern per un termini de quinze dies amb prèvia notificació al Consell General. En canvi, per poder declarar l'estat d'emergència, el Govern necessitarà l'autorització del Consell General, i el podrà decretar durant un termini de trenta dies. La llei també definirà la possibilitat de demanar pròrrogues en tots dos casos, que necessitaran sempre l'aprovació del Consell General.

L'avantprojecte de llei s'està redactant en paral·lel al projecte de llei de protecció civil. De fet, la idea és tramitar-les a la Sindicatura de manera conjunta.

Les lleis per regular situacions exepcionals i com els governs poden actuar al respecte són habituals en els estats democràtics. A Espanya està en vigor la Llei d'estats d'alarma, excepció i setge, la qual data del 1981 i s'encamina en la mateixa direcció d'actuacions que vol agafar el text legal andorrà.