Quantcast

Modificada la Llei del saig i del Codi de l'Administració

El Govern ha aprovat una modificació de la Llei del saig i del Codi de l'Administració per ampliar el nombre d'expedients judicials pendents d'execució que es poden derivar cap als saigs, amb l'objectiu de reduir el volum de procediments pendents a la Batllia. Així, a partir d'ara els saigs podran tramitar els expedients d'execució instats durant el termini de dos anys anteriors a l'entrada en vigor de la reforma del sistema d'execucions, sempre que no s'hagi procedit a cap subhasta pública, al segrest de cap bé embargat, ni s'hagi imposat cap multa coercitiva.

El ministre Xavier Espot ha explicat que amb aquest canvi, s'aconsegueix que el repartiment dels expedients pendents sigui més equitatiu entre els saig i els òrgans judicials, i que la intenció és “evitar el col·lapse d'execucions a la Batllia”.

També s'ha aprofitat la modificació per simplificar i desjudicialitzar encara més els procediments d'execució, i ja no caldrà obtenir un aute d'execució dictat per la Justícia per acudir al saig. A més, s'elimina la necessitat que l'òrgan jurisdiccional competent hagi de declarar el crèdit totalment o parcialment incobrable al terme del procediment d'execució, sinó que ho podrà fer el saig sense perjudici que ho hagi de comunicar al batlle o al tribunal corresponent.