Quantcast

Sanitat proposa que els jubilats amb pensions més altes paguin més pels medicaments

Dolors Montserrat, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha declarat en una entrevista a Ràdio 4 que pretén reformar el copagament farmacèutic per a aquells jubilats que es trobin en la franja d'entre 18.000 i 100.000 euros anuals.

Aquest no és l'únic ajust que vol dur a terme, així també pretén que els aturats de llarga durada no hagin de pagar una part dels medicaments, com fins ara venien fent. Quant als jubilats, Dolors Montserrat vol mantenir el copagament de vuit euros mensuals per a aquells que no tinguin cap tipus d'ingrés o els que ingressin menys de 18.000 euros anuals.

Segons les seves declaracions, «qui cobra més hauria de pagar més» i seguint aquesta afirmació, no ha aclarit si s'han d'abonar els 13 euros mensuals a aquelles persones que cobren menys o si es deixarà de banda aquesta mesura.

Tot aquest sistema de copagament prové del Reial Decret 16/2012 pel qual es va regular la necessitat d'abonar el 10% del preu dels medicaments amb un màxim de 8,26 euros al mes per als que cobrin menys de 18.000 euros. Els jubilats situats en la franja d'entre 18.000 i 100.000 euros abonaven 62 euros anualment.