Quantcast

L'entrada de vehicles al novembre puja un 14%

El Departament d'Estadística ha facilitat aquest dilluns les dades corresponents a l'entrada de vehicles al Principat durant el mes de novembre, que mostren un augment del 14% respecte al mateix mes de 2015. Un total de 335.138 vehicles van entrar al país aquest novembre. Cal dir que el nombre de turismes ha augmentat un 14,5% mentre que el de vehicles pesants ha baixat un 2,6%. Els turismes provinents d'Espanya han tingut un increment del 19,2% i els provinents de França, una pujada del 2,4%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut un descens del 2,1% per la frontera hispanoandorrana i una baixada del 7,5% per la francoandorrana.

De gener a novembre d'enguany i respecte al mateix període de l'any passat, s'ha produït un increment del 2,3% en el nombre de vehicles, un 4% dels provinents d'Espanya, però un descens de l'1,1% dels provinents de França. Durant els darrers 12 mesos han entrat 4.248.513 vehicles, el que representa una pujada del 3% respecte al període anterior, en què van entrar un total de 4.126.254 vehicles. Els vehicles que han entrat per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 3,9%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 0,9%. 

Pel que fa a les dades ajustades, sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a l'alça en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de novembre en un 0,4% positiu. Les variacions mensuals de l'entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen amb una tendència a l'alça, tot i que amb algunes oscil·lacions, al llarg dels darrers cinc mesos, situant-se en un 1,9% positiu en aquest mes de novembre. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a l'alça al llarg dels darrers cinc mesos, i la variació és per a aquest últim mes del 0,6% positiu.