Quantcast

Fins a 5.625 persones han completat el formulari 315 per regularitzar les seves dades sobre l'IRPF

El Govern va iniciar el passat mes de novembre una campanya per comunicar a tots els obligats tributaris la necessitat d'omplir un formulari, el 315, amb les seves dades personals, familiars i econòmiques, per tal de poder accelerar tot el procés relacionat amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquest formulari, malgrat no ser de caràcter obligatori, s'havia de completar abans de finals d'any si es volia obtenir de manera prioritària i ja molt probablement finalitzada la proposta de regularització de les rendes del treball durant el proper mes de març. Amb tot, i segons les dades facilitades pel Govern, fins el 31 de desembre un total de 5.625 persones han completat de manera satisfactòria el formulari. D'aquestes, 4.345 ho han fet de manera presencial, adreçant-se al Departament de Tributs i Fronteres del Govern, i 1.280 persones ho han fet de manera on-line, a la web de Tràmits o a través de l'oficina virtual de la pàgina www.impostos.ad.

A més, i d'ençà que el Govern va iniciar la campanya de comunicació sobre el formulari 315, el nombre de persones que han completat les dades de manera on-line ha viscut una crescuda important. Així, dels 1.280 formularis omplerts per internet, 1.103 s'han realitzat el darrer mes i mig.

Durant la presentació d'aquesta campanya, el cap d'àrea del Planificació i Estratègia del Departament de Tributs i Fronteres, Miquel Llongueras, va exposar que calculen que hi ha al voltant de 8.000 obligats tributaris, és a dir, persones amb rendes del treball superiors als 24.000 euros i que, per tant, estan sotmeses a l'IRPF. Per tant, i partint d'aquests càlculs, al voltant del 70% dels obligats tributaris ja tenen regularitzades dades com l'estat civil, el nombre de fills, habitatges, plans de pensions o declaracions compensatòries. 

Com a beneficis, totes les persones que ja tinguin completat el formulari 315, rebran on-line la proposta de regularització de l'IRPF al març. Si aquestes dades són correctes no hauran de fer la declaració de la renda. Així mateix, i en el cas que la proposta de regularització sigui negativa, la llei els dóna prioritat a l'hora de rebre l'import.