Quantcast

CG.- DA, en contra de reduir la partida de funcionament del SAAS a favor de les pensions no contributives