Quantcast

Alt Urgell, 27 de setembre 2016: LA SEU ENCARA PATEIX ELS EFECTES COL·LATERALS DE LA DARRERA TEMPESTA

La forta tempesta que va afectar la Seu d'Urgell aquest diumenge va provocar avaries en els electrodomèstics en molts habitatges, però sobretot el que va quedat més afectat va ser el sistema de telecomunicacions, com ara telèfons o mòdems
Peusa Distribució ha informat que durant la tarda del diumenge 25 de setembre, com a conseqüència de la tempesta elèctrica ocorreguda, va rebre diferents trucades al telèfon d’atenció d’avaries.
Les avaries van ser provocades per la caiguda d’un llamp durant la mencionada tempesta, que va originar una sobretensió a les instal·lacions elèctriques interiors dels edificis.
La majoria dels avisos rebuts van ser deguts a l’accionament de l’interruptor diferencial del quadre elèctric dels habitatges, que va interrompre el subministrament elèctric per causa d’una avaria en la seva instal·lació interior. Segons la informació de què disposa la companyia, els receptors avariats són principalment elements de la xarxa telefònica.
El mateix fenomen atmosfèric ha estat el causant de desperfectes a la xarxa de telecomunicacions de Peusa Distribució destinada a la transmissió de les dades dels comptadors tele gestionats coneguts com “comptadors intel'ligents”.