Quantcast

La Policia controlarà el soroll dels vehicles, el nombre de passatgers dels busos i l'estacionament en parades de transport públic

La Policia ha informat de la posada en marxa d'una campanya en la qual s'incidirà en el control de diferents aspectes, entre els quals el soroll dels vehicles, el nombre de passatgers del transport públic i els vehicles estacionats amb el motor en marxa. Aquesta campanya específica s’iniciarà dilluns 26 de setembre a les 7 hores i finalitzarà el diumenge 23 d’octubre a les 19 hores.

Així, les mesures dirigides a controlar el soroll dels vehicles a la via pública arrenca després d'haver rebut «diverses queixes per part de la ciutadania» arran de «l'excés de soroll» produït tant per turismes com per motocicletes, segons concreten des de la Policia.

D'aquesta manera, aquesta campanya tindrà per objectiu controlar i sancionar tots els conductors de vehicles que superin els límits de soroll en decibels o presentin alguna irregularitat en el tub d'escapament, tal com s'estableix en els articles 196 i 171 del Codi de la circulació.

De la mateixa manera, i arran de la constatació que en algunes ocasions certs conductors d'autobusos sobrepassen el nombre màxim de passatgers en els seus trajectes, es farà també incidència en aquest aspecte, per controlar els vehicles destinats al transport col·lectiu de passatgers.

Paral·lelament, des de la Policia destaquen que han constatat que conductors d'autobusos i de taxis s'estacionen a les parades destinades a aquests serveis públics amb el motor en marxa «durant llargs períodes de temps». Aquest fet provoca, segons destaquen des de la Policia, que aquests vehicles emetin innecessàriament gasos contaminants a l'atmosfera.

Per aquest mateix motiu, i tenint en compte l'article 65.3 del Codi de la circulació, que diu que “qualsevol vehicle en situació d'estacionament ha de romandre amb el motor parat”, i la definició d'estacionament de l'article 1.23 del mateix Codi, que especifica que “pot considerar-se estacionament la parada que tingui una durada superior a dos minuts”, durant la campanya també es controlarà i se sancionarà tots aquells conductors d'autobusos i taxis que infringeixin aquest article.