Quantcast

El Govern aprova una nova emissió de bons de 100 milions d'euros per refinançar el deute públic

El Govern dóna continuïtat a la seva aposta per diversificar les fonts de finançament de l’Estat i de gestionar el deute públic, tenint en compte la bona acollida que han tingut les diferents emissions per part dels inversors, amb una nova emissió de bons per valor de 100 milions d'euros, a un preu de 922,56 euros la unitat. Val a dir que entre les entitats que comercialitzaran aquest producte es troba per primer cop Vall Banc.

La data d'entrada en vigor del decret de l'emissió és el proper dimecres, 28 de setembre, i la data límit de formalització a les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 10 d’octubre, abans de les 10 hores. La subhasta per part del Govern es farà efectiva el 12 d’octubre, mentre que la liquidació de la subscripció tindrà lloc el dia 17 del mateix mes. La data de venciment serà el 17 d'octubre del 2017.