Quantcast

L'entrada de vehicles a l'agost baixa un 5,2%

El Departament d'Estadística ha publicat aquest dilluns les dades sobre l'entrada de vehicles al Principat al mes d'agost, dades que mostren un descens del 5,2% respecte al mateix mes de l'any passat, amb un total de 453.723 vehicles que han entrat a Andorra aquest agost. El total de turismes ha tingut una variació percentual negativa del 5,4% i el de vehicles pesants, en canvi, ha pujat un 5,6%. El nombre de vehicles que ha entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.194.545, el que representa un creixement de l'1,7% respecte al període anterior, en què van entrar un total de 4.122.669 vehicles. Els vehicles que han entrat per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 2,7%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han disminuït un 0,2%. 

Pel que fa a les dades ajustades -que donen una visió complementària de l'evolució mensual de les dades, sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari-, les variacions mensuals del total de vehicles dels darrers sis mesos presenten una tendència a l'alça positiva, situant-se aquest mes d'agost en un 0,2%. Les variacions mensuals de l'entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen estables al llarg dels darrers sis mesos, amb una petita pujada al mes de juliol, i és per a aquest mes d'agost del 0,1%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a l'alça al llarg dels darrers quatre mesos, sense variació en aquest darrer mes.