Quantcast

La liquidació de despesa del sector públic el 2015 puja un 26,56% respecte l'any anterior

El Departament d'Estadística publica aquest dijous la liquidació de despesa agregada del sector públic de 2015, que ha estat de 1.460,25 MEUR, amb un increment del 26,56% respecte a la liquidació agregada de l’exercici 2014. Aquest augment ve motivat, d'una banda, pels increments en la inversió efectuada per Andorra Telecom (+9,5 MEUR), FEDA (+3,8 MEUR), el Govern (+5,7 MEUR), el Comú d’Encamp (+3,8 MEUR) i el Comú d’Andorra la Vella (+2,5 MEUR) principalment; i d'altra banda per la transferència de capital per part d’Andorra Telecom cap a Govern (19,6 MEUR en concepte de dividends 2014 i a compte 2015) i per l’amortització de capital per part del Govern de deute públic en la modalitat de lletres del tresor (96,6 MEUR euros) i l’amortització d’un emprèstit (260 MEUR euros), ambdós amb venciment durant l'any 2015. 

Si no es consideren els actius i passius financers la liquidació de despesa agregada de tot el sector públic és de 996,04 MEUR amb un increment del 10,35% respecte a la liquidació agregada de l’exercici 2014.

La liquidació per sectors institucionals mostra que pel que fa a les societats no financeres les despeses van pujar a 183,92 MEUR, el que suposa un increment respecte 2014 del 16,15%. En aquest apartat destaca una pujada del 22,7% d'Andorra Telecom i una baixada del 28,9% del Centre de Tractament de Residus d'Andorra.

Pel que fa a les administracions públiques, el Govern ha incrementat les despeses un 45,1% arribant als 793,69 MEUR, i dins de les administracions públiques, quant a les institucions sense finalitat de lucre de l'Administració Central, hi va haver una pujada del 2,7% en les despeses del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) amb un total de 58,42 MEUR; un 7,9% del Consell General, amb unes despeses de 5,1 MEUR, i un 0,3% de la Universitat d'Andorra, amb 2,8 MEUR.

D'altra banda, les despeses de l'Administració Local s'han incrementat en un 8% amb un total de 125,9 MEUR. En destaca l'augment del Comú d'Encamp en un 17,6%, amb unes despeses de gairebé 26 MEUR i, per contra, el Comú d'Ordino ha estat l'únic que ha patit una davallada (5,8%) amb 10,5 MEUR de despeses. Finalment, pel que fa al fons de la seguritat social, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha incrementat les despeses en un 8,8%, que van pujar a la quantitat de gairebé 265 MEUR. Val a dir que en l'elaboració d'aquestes dades no s'ha pogut comptar amb la liquidació de l'exercici 2015 de l’INAF, l’AREB i del Comú de Sant Julià. 
      
La liquidació pressupostària del sector públic per a l’exercici 2015 s'ha fet en base a la classificació per sectors i subsectors institucionals d’acord amb els criteris i les definicions del Sistema Europeu de Comptes (SEC) 2010. L'adopció del SEC 2010 permet comptar amb un marc comptable per a l’economia andorrana que és comparable a escala europea i també internacional, atès que el SEC 2010 s’inspira a la vegada amb el vigent Sistema de Comptes Nacionals aprovat per la Comissió Estadística de Nacions Unides l’any 2009. 

Així, la finalitat principal del sistema de comptes és realitzar una descripció sistemàtica i detallada d’una economia d’un país o territori, els seus components i les seves relacions amb altres economies. En aquest sentit, la presentació de la liquidació pressupostària agregada del sector públic andorrà per a l’any 2015 i la seva evolució des del 2005 sota aquest format constitueix un dels primers avenços en la progressiva adaptació de les estadístiques econòmiques del Principat als estàndards metodològics actuals.