Quantcast

CM.- Estadística convoca un concurs per a la implementació d'una eina d'emmagatzematge i integració de dades

El Govern licitarà un concurs internacional per a la implementació d’una eina per a l’emmagatzematge i la integració de dades administratives i estadístiques, segons ha aprovat aquest dimecres el Consell de Ministres. La implementació d’aquesta tecnologia ve motivada pel resultat de la consultoria realitzada amb el departament de Sistemes d’Informació. Aquest estudi ha identificat les necessitats de negoci, les funcionals internes i externes, i les tecnològiques i d’infraestructura a curt, mig i llarg termini dels futurs productors de l’estadística pública andorrana, especialment en el cas del departament d’Estadística.

Seguint els principis de l’estadística oficial marcats per la Llei de la Funció de l’Estadística Pública, i d’acord amb el codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, aquesta tecnologia pretén impulsar un model de producció de dades basat en l’aprofitament intensiu de la informació administrativa.

Aquesta tecnologia preveu l’absolut respecte a la legislació sobre protecció de dades personals i la seva implementació és facilitar l’assoliment d’un triple objectiu: oferir estadístiques més coherents i actualitzades, optimitzar la despesa de recollida de dades i minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants.