Quantcast

AV.- El Clúster d'Innovació i Noves Tecnologies presentarà en unes jornades els resultats del primer any de funcionament