Quantcast

Comerç ofereix als empresaris un simulador per comprovar la viabilitat dels noms comercials

Comerç posa a disposició dels empresaris una eina per tal que puguin comprovar la viabilitat del nom que hagin escollit per a la seva activitat comercial. Aquesta eina estarà a disposició dels usuaris al web www.tramits.ad així com a www.comerc.ad, on també s’informa de la normativa aplicable. Cal tenir en compte però, que es tracta d’un simulador i que la resposta no és vinculant. Per a efectuar la reserva de nom comercial o denominació social d’una societat cal presentar una sol·licitud formal.

Per resoldre la sol·licitud, Turisme i Comerç, haurà de tenir en compte que no existeixin similituds fonètiques amb d’altres denominacions, noms comercials o marques, o que no existeixin incongruències entre el nom i l’activitat sol·licitats, entre d’altres factors. Segons el Govern, aquest simulador és un pas més en l’esforç que s'està fent per agilitar i simplificar els tràmits, apropar l’Administració als ciutadans i avançar cap a la tramitació electrònica.