Quantcast

Saboya mostra la seva preocupació per l'extremisme davant els seus homòlegs de l'OSCE

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, participa en la reunio' que aplega els 57 ministres d'Afers Exteriors dels estats participants de l'Organitzacio' per a la Seguretat i la Cooperacio' a Europa (OSCE), que te' com a objectiu promoure el dia'leg al me's alt nivell per intercanviar punts de vista relatius a la seguretat que afecten a tots els estats per igual. En la seva intervencio', Saboya ha insistit en la necessitat de treballar conjuntament per combatre el terrorisme i ha mostrat la seva preocupacio' per l'extremisme. En aquest sentit ha reiterat la importa'ncia de l'educacio' com a mesura per promoure la tolera'ncia i la no discriminacio'. El ministre s'ha referit a temes de migracio' i ha destacat el compromi's d'Andorra en l'acollida de refugiats de Si'ria pactat dins del marc europeu. El titular d'Exteriors ha reafirmat tambe' el compromi's internacional adquirit pel Principat pel que fa la transpare'ncia i la cooperacio' en l'a'mbit econo'mic i fiscal.

La trobada, que ha tingut lloc aquest dijous a la poblacio' de Potsdam ha estat convocada pel ministre d'Afers Exteriors d'Alemanya, Frank Walter Steinmeier, que actualment ostenta la preside'ncia de l'OSCE i ha comptat amb la participacio' de l'alt representant de Poli'tica Exterior i Seguretat de la Unio' Europea, Federica Mogherini, aixi' com amb el secretari general de l'OSCE, Lamberto Zannier, acompanyat dels caps dels principals organismes de la institucio' Europea.

Els debats s'han centrat en com donar resposta als reptes originats per les tende'ncies migrato'ries, el terrorisme, l'extremisme violent, la radicalitzacio' i la ciberdelinqu'e'ncia. Tambe' s 'ha fet balanc' de les accions dutes a terme fins a la data per l'OSCE en el tractament de conflictes aixi' com en les activitats encaminades a aconseguir que tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i llibertats fonamentals.

Aquesta reunio', de cara'cter informal, e's una preparato'ria de la trobada d'alt nivell pel Consell de Ministres OSCE previst per als pro'xims 8 i 9 de desembre a Hamburg, on s'adoptaran decisions i documents estrate'gics en els temes esmentats.

Durant la jornada, Saboya ha tingut l'oportunitat de mantenir trobades bilaterals per tractar temes d'intere's comu' i per informar de l'agenda negociadora amb Europa els seus homo'legs a Portugal, Eslova'quia, Alemanya, Isla'ndia entre d'altres.