Quantcast

Creix un punt el nombre de vehicles que han entrat al país al juliol

Les dades facilitades aquest dimecres pel Departament d'Estadística mostren que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juliol (403.868) ha crescut un punt respecte al mes de juliol de l'any anterior. El total de turismes ha pujat un 0,7% i el de vehicles pesants, un 13,1%. També han crescut els turismes provinents d'Espanya, un 2%, mentre que els provinents de França han disminuït un 1,4%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 23,7% per la frontera hispanoandorrana i una baixada del 42,9% per la francoandorrana.

De gener a juliol d'enguany i respecte al mateix període del 2015, s'ha produït un increment del 2,6% en el nombre de vehicles, un 3,2% dels provinents d'Espanya i un 1,2% dels provinents de França. El nombre de vehicles que ha entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.219.520, el que representa un creixement del 2,4% respecte al període anterior, en què van entrar un total de 4.119.111 vehicles. Val a dir que els vehicles que han entrat per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 3,2% i els que han entrat per la frontera francoandorrana un 0,9% 

D'altra banda, pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles dels darrers cinc mesos presenten una tendència estable negativa del 0,1%. Les variacions mensuals de l'entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen estables al llarg dels darrers sis mesos, amb un creixement  per a aquest mes de juliol del 0,1%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència negativa al llarg de l'últim semestre, amb un descens per a aquest últim mes del 0,5%.