Quantcast

L'incivisme o la higiene són els temes més freqüents en les 447 comunicacions a l'Espai Ciutadà

L'Espai Ciutadà del Comú d'Andorra la Vella (una via de comunicació directa entre veïns i corporació) ha rebut des de la segona quinzena d'abril i fins al mes d'agost un total de 447 comunicacions, desglossades en 182 trucades, 88 visites i 177 correus dels ciutadans per comunicar a la corporació comunal els seus neguits i dubtes.

Principalment, tal com destaquen des del Comú, els ciutadans es posen en contacte amb ells per constatar qüestions relacionades amb l'incivisme (sobretot amb els gossos), la manca d'higiene o l'estat d'alguns punts de la via pública, com les voreres. També reben comunicacions per mostrar el descontentament amb el funcionament d'alguns departaments comunals. Els ciutadans també contacten aquest Espai Ciutadà per fer propostes, suggeriments, comunicar incidents a la via pública i per reclamar al Comú quan han patit danys que són responsabilitat comunal, ja que aquest servei fa d'enllaç amb l'assegurança.

Un cop rebudes, totes aquestes demandes són tramitades a la conselleria responsable i també al conseller de la zona perquè n'estigui informat.

A més a més, el ciutadà té la possibilitat de contactar, prèvia sol·licitud a l'Espai Ciutadà, amb el conseller responsable de la seva zona o qualsevol altre conseller o els cònsols.

Tal com insisteixen des de la corporació comunal, l'Espai Ciutadà té la voluntat d'estar a l'escolta dels neguits dels veïns i se'ls transmet la resposta donada pel departament corresponent. És més, destaquen que si no la consideren adequada insisteixen prop del departament afectat perquè s'adeqüi a allò que demana la persona que ha cursat la qüestió.

El ciutadà té l'oportunitat de contactar amb l'Espai Ciutadà per telèfon, al 730 025; per correu electrònic o a l'edifici administratiu comunal del carrer Prat de la Creu.

Des del Comú conclouen que «fins al dia d'avui l'Espai Ciutadà compleix amb el seu objectiu d'estar a l'escolta del ciutadà».