Quantcast

El consum d'energia el mes de juliol baixa respecte de l'any 2015

El consum d'energia durant el mes de juliol ha estat de 19.441 tones equivalent de petroli (TEP) i de 37.819 megawats hora (MWh) la qual cosa suposa una davallada respecte del mateix mes de l'any anterior del 8,6% en TEP i del 7,4% en MWh.

Així, i pel que fa a les tones equivalents de petroli, cal destacar els descensos en fuel domèstic, amb un -10,5%; gasolina, amb un -9,2; gasoil de locomoció, amb un -8,2% i electricitat, amb un -7,4%.

Tal com afegeixen des del Departament d'Estadística, entre els mesos de gener i juliol hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 163.329, és a dir, un 0,1% més que el mateix període de l'any anterior. Així, presenten variacions positives respecte al mateix període de l'any passat, fuel domèstic, amb un 2,7% i gasolina, amb un 2,0%. En canvi tenen variacions negatives electricitat, amb un -0,7% i gasoil de locomoció, amb un -0,3%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 277.212 TEP, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al període anterior del 0,2%. Destaquen les variacions positives de fuel domèstic (2,2%) i gasolina (1,3%).

Pel que fa al consum d'energia elèctrica, cal destacar que l'únic segment que presenta una variació percentual positiva el mes de juliol és indústries, amb un 2,6%. D'altra banda, presenten variacions negatives remarcables respecte al mes de juliol del 2015 construcció i annexos, amb un -21,5%; enllumenat públic, amb un -14,2%; serveis financers, amb un -13,6% i estacions d'esquí, amb un -13,5%.

Des del mes de gener al de juliol hi ha hagut un consum d'energia en MWh de 335.716, és a dir, un -0,7% menys que el mateix període de l'any anterior. En valors positius destaquen estacions d'esquí, amb un 13,0%; indústries, amb un 4,8% i administracions, amb un 3,7%. Per contra, altres distribuïdores i enllumenat públic presenten valors negatius respecte al mateix període de l'any 2015, amb un -3,9% i un -2,4%, respectivament.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 549.156 MWh, amb una variació percentual negativa del -0,5% respecte al període anterior. El segment d'indústries té una variació percentual positiva del 6,9%, així com construcció i annexos, amb un 2,8% i estacions d'esquí, amb un 2,5%. En canvi, altres distribuïdores, amb un -2,8%; enllumenat públic, amb un -2,0% i distribució, amb un -1,1%, presenten variacions negatives.