Quantcast

El sector de l'hoteleria és el que més reclamacions genera al Servei d'Atenció al Consumidor

El Servei d'Atenció al Consumidor del Govern ha atès entre els mesos de gener i juny un total de 347 reclamacions, sent el sector de l'hoteleria el que ha encapçalat aquestes queixes amb un total de 68. En segon lloc s'han situat els establiments d'electrònica, amb 52 i amb 35 es troben els relacionats amb els vehicles.

De les 347 reclamacions gestionades, 230 han estat solucionades, dues no van ser acceptades, 83 es van considerar no procedents, en 24 no hi ha hagut acord i altres vuit es troben en tramitació. Set d'aquestes reclamacions han conclòs amb una proposta d'expedient sancionador. Cal destacar que la xifra registrada en aquest primer semestre del 2016 és lleugerament inferior al 2015, quan es van tramitar 361, però superior al 2014, quan la xifra total va ser de 302.

El 44,38% d'aquestes reclamacions, concretament 154, han estat presentades per residents a Andorra i el 55,62% per clients d'altres països. Destaquen, en aquest sentit, els espanyols, d'on han provingut 162 de les queixes tramitades. Molt enrere hi ha els francesos, amb 15 reclamacions i els portuguesos, amb set.

El principal motiu pel qual els clients presenten alguna reclamació és la manca de conformitat en la compra en la prestació de serveis, que han generat, de fet, 138. En segon lloc, la manca d'eficiència i de diligència en la prestació de serveis, amb 115 queixes. De fet, aquests dos motius són els que provoquen un major nombre de reclamacions molt per sobre de la resta, ja que en tercer lloc hi ha les 17 que es van presentar per la mala atenció o un tracte rebut deficient.

Per sectors, cal destacar que de les 68 reclamacions tramitades en relació a l'hoteleria, 30 eren per manca de conformitat en la compra o en la prestació del servei i 27 per manca d'eficiència i de diligència en la prestació de serveis, dos motius que destaquen per sobre de la resta. Pel que fa al sector de l'electrònica, 32 de les queixes han estat per la manca de conformitat en la compra o en la prestació del servei, vuit per preus disconformes, sis per manca d'eficiència i de diligència en la prestació del servei i altres sis per terminis excessius en la reparació dels productes que es troben en garantia. Quant al sector dels vehicles, cal destacar les 29 queixes per manca de conformitat en la compra o la prestació del servei, cinc per manca d'eficiència i de diligència en la prestació dels serveis i un altre per problemàtiques agrupades.

Per darrere es troben les 23 reclamacions relacionades amb la venda al detall, les 20 per habitatge, on destaquen set per cobrament de serveis complementaris o quatre pel retorn de la fiança d'arrendament. Altres 20 reclamacions han tingut a veure amb el transport, amb 18 per manca d'eficiència i diligència. A més a més, 18 han estat relacionades amb el sector de les telecomunicacions, 13 amb els grans establiments i 11 amb la restauració. Ja per sota de la desena, les assegurances amb vuit queixes, comerç electrònic, amb la mateixa xifra, els bancs i el lloguer de material amb set cadascun i amb quatre moda i serveis públics.