Quantcast

FOTONOTÍCIA.- L'organista Cédric Mekcler exposa els mecanismes cerebrals que intervenen en la interpretació musical