Quantcast

CM.- El Govern aprova la tramesa de dades estadístiques al BCE

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament de tramesa de dades estadístiques simplificades al Banc Central Europeu en el marc dels actes jurídics que s’inclouen l’acord entre Andorra i la UE. Amb l’aprovació d’aquest reglament, es dóna resposta a l’acord esdevingut durant la darrera reunió del Comitè Mixt, celebrada a l’octubre del 2015, i integrat per representants del Principat i de la Unió Europea juntament amb representants del del Banc Central Europeu.

Aquest acord estipula que Andorra ha de trametre en model simplificat al BCE les dades agregades estadístiques requerides mitjançant reglaments i guies orientatives. Per donar compliment a la demanda del Banc Central Europeu en el marc de l’Acord monetari, l’INAF serà l’autoritat encarregada de recopilar i transmetre les dades estadístiques simplificades al Banc Central Europeu, com a entitat supervisora del sistema financer andorrà.

L’acord monetari d’Andorra amb la Unió Europea es va signar el 30 de juny del 2011 amb el qual el Principat va adquirir el dret a utilitzar l’euro com a moneda oficial de curs legal i li va permetre encunyar euros andorrans. Tanmateix, l’acord és més global i comporta l’aplicació de la normativa europea més enllà dels àmbits estrictament relacionats amb els bitllets i les monedes d’euro. En aquest sentit, el pacte estipula l’obligatorietat de notificació de dades estadístiques; mitjançant transposició directa o mesures equivalents, d’acord amb un calendari d’aplicació.