Quantcast

Una vintena d'edificis s'hauran d'adaptar a la normativa d'ús turístic amb la nova llei

Aquest dimecres, la presidenta de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, Valérie Lackner, va lamentar que el Govern no els hagi fet arribar el redactat final del projecte de llei de l'allotjament turístic i que no s'hagin inclòs els seus suggeriments. El cap d'Àrea de Planificació turística i econòmica, Sergi Nadal, ha assegurat que es va fer una reunió amb tot el sector al mes de juny on es va informar quines aportacions s'havien tingut en compte i quines no. El representant del Ministeri de Turisme també ha informat que el text es farà arribar a les associacions un cop s'admeti a tràmit parlamentari i estigui a disposició dels consellers generals, i ha afegit que la llei s'ha presentat a l'agost «no amb l'objectiu de no fer soroll, perquè ja fa temps que es parla d'aquesta qüestió», sinó per tal que els parlamentaris la puguin treballar coincidint amb l'inici del nou període de sessions. Així, el projecte de llei es farà arribar al sector d'allotjaments coincidint amb la seva admissió a tràmit, prevista per a la primera setmana de setembre.

Dels suggeriments aportats per l'AEAT, Nadal assegura que alguns s'han recollit a la llei, com ara la demanda que pogués actuar contra l'intrusisme, que s'ha fet establint l'obligatorietat del registre de tots els allotjaments. A més, també s'han simplificat les exigències en matèria d'accessibilitat, de manera que els edificis de fins a 10 apartaments no hauran de complir amb aquesta normativa. D'altra banda, el Govern també ha donat resposta a la demanda del sector de regular per la via reglamentària i no per llei tot el relatiu a les condicions de contractació.

En canvi, el que no s'ha tingut en compte és la petició de l'AEAT de suprimir l'article que obliga als edificis amb més d'un 75% d'apartaments dedicats a turisme a canviar el seu ús de residencial a turístic. El motiu que esgrimeix el Ministeri és el de buscar la màxima equitat possible entre totes les tipologies d'allotjaments, és a dir, que tant els apartaments turístics com els habitatges d'ús turístic hagin de complir la mateixa normativa. Aquesta obligació afecta als immobles de més de 10 pisos, i Nadal destaca que s'ha afegit una disposició addicional per la qual els actuals edificis que tinguin més d'un 75% d'apartaments turístics hauran de canviar d'ús però no caldrà que destinin la totalitat dels pisos a aquest ús, a diferència dels que es creïn a partir de l'entrada en vigor de la llei.

«Som conscients que la inversió per fer el canvi d'ús és molt costosa», ha reconegut Sergi Nadal, de manera que al proper pla Renova es destinarà una partida per ajudar aquest sector. De fet, aquests edificis que passaran d'ús residencial a ús turístic, que es calculen en una vintena, hauran de complir amb la normativa vigent en matèria industrial, de risc contra incendi, d'eficiència energètica i d'accessibilitat. Alguns d'aquests immobles són nous i per tant no els serà tan difícil adaptar-se, però per als edificis de més antiguitat «pot ser molt costós o fins i tot impossible». Per això, Nadal recorda que es pot optar per reduir el nombre de pisos dedicats a aquest ús, de manera que estiguin per sota del 75%, tot i que admet que això suposa rebaixar el negoci.