Quantcast

Martí decideix mantenir Casadevall com a secretari general del Govern

El cap de Govern ha decidit no acceptar la renúncia proposada pel secretari general del Govern, Jordi Casadevall, que aquest dimecres va posar el càrrec a disposició per la relació familiar que manté amb els nous advocats de la família Cierco. Segons ha informat el Govern, en una carta adreçada al secretari general, Martí ha reafirmat la seva confianc'a i ha agrai't a Casadevall la lleialtat i honestedat demostrades al llarg dels u'ltims dies.

Tots dos han acordat que Casadevall -en tant que ma'xim responsable del gabinet juri'dic- s'inhibeixi de tot el relatiu a les causes judicials obertes en l'afer BPA. Marti' ha volgut deixar clar que aquesta decisio' no implica una manca de confianc'a en el secretari general, sino' que s'adopta per preservar la bona imatge i el bon nom del gabinet juri'dic del Govern.

En les sengles cartes enviades, tant Casadevall com Marti' han reafirmat la seva conviccio' a favor del projecte poli'tic que l'Executiu ha defensat i implementat al llarg dels u'ltims cinc anys.