Quantcast

CM.- El Govern aprova un reglament per a la protecció dels animals en el moment de la matança

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el reglament relatiu a la proteccio' dels animals en el moment de la matanc'a. Aquest text te' per objecte desenvolupar l’apartat 9 del protocol sobre qu'estions veterina'ries complementari de l’acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat i la Comunitat Econo'mica Europea concretament la transposicio' del Reglament (CE) nu'mero 1099/2009, que conte' normes especi'fiques de proteccio' dels animals, en el moment de la matanc'a, criats o mantinguts amb vista a la produccio' d’aliments.

Segons informen des de l'Executiu, un dels objectius principals de les normatives referents a proteccio' i benestar dels animals consisteix a establir normes que garanteixin la proteccio' i el benestar dels animals en el moment de la matanc'a per tal d’evitar-los el dolor i reduir al mi'nim l’angoixa i el sofriment, i aixi' queda establert a la Llei 11/2016 del 28 de juny, de tinenc'a i proteccio' dels animals, i a la Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimenta'ria, tal com posen en relleu des de l'Executiu.

Aquest reglament tambe' estableix normes sobre la matanc'a d’animals criats o mantinguts amb vista a la produccio' d’aliments, llana, cuir, pell o altres productes. El contingut del text s’implementara' majorita'riament a les instal·lacions de l’Escorxador Nacional d’Andorra i sota el control dels serveis oficials, si be' tambe' sera' d’aplicacio' en situacions de buit sanitari o sacrificis d’emerge'ncia. Ja estat elaborat conjuntament pels ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; i de Salut.