Quantcast

L'agència qualificadora Fitch Ratings canvia la qualificacio' del risc a curt termini d'Andorra

L’age'ncia qualificadora internacional Fitch Ratings comunica que ha modificat els criteris internacionals d’avaluacio' de curt termini per pai'sos, que avalua el nivell de risc del deute i dels pagaments a curt termini que es fixen en 12 mesos. L’age'ncia ha requalificat els nivells dels diferents estats avaluats i Andorra passara' de F2, corresponent a un nivell de “bona capacitat” en l’acompliment dels compromisos financers de curt termini, al nivell F3 que es correspon a una “capacitat adequada en l’acompliment dels compromisos financers de curt termini”. 

Aquesta modificacio' es deu a un canvi dels criteris d’avaluacio' internacional en els ratings de pai's que determina, com en el cas d’Andorra, que les qualificacions BBB, veuran modificats els para'metres per assolir un nivell F2 o F3. El nivell F3 e's el que actualment ostenten les entitats banca'ries d’Andorra. 

Aquesta variacio' de criteris en les qualificacions de curt termini no modifiquen els para'metres examinadors de les qualificacions de llarg termini ni els criteris de les perspectives per pai'sos. La darrera avaluacio' de llarg termini d’aquesta age'ncia a Andorra es va comunicar el passat mes de marc' i la pro'xima esta' prevista per al mes de setembre.