Quantcast

El postgrau en dret andorrà s'adapta als nous requisits per exercir la professió d'advocat

El postgrau en dret andorrà s'ha adaptat a la nova normativa per garantir els coneixements teòrics exigits, i eximeix les persones que el superen de la realització de la prova escrita de caràcter teòric i de la prova de coneixement de la llengua catalana. La llei 48/2014 de l'exercici de la professió d'advocat i el posterior reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d'aptitud per a l'exercici de la professió, aprovat aquest mes de maig, destaquen la funció social rellevant de la professió d'advocat al nostre país, que requereix uns coneixements suficients del dret processal i material andorrà, de la deontologia, de la pràctica jurídica andorrana i de la llengua catalana.

El programa té una càrrega de 36 crèdits europeus, corresponents a 360 hores lectives i aproximadament 700 hores de treball individual i es desenvoluparà des del setembre d'aquest any fins al febrer del 2018. Les sessions lectives es faran els dimarts, dimecres i dijous de les 18.30 a les 21.30 hores a la UdA. La Fundació Crèdit Andorrà, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de col·laboració amb l'UdA, a través del qual contribueix a facilitar l'accés a la formació. L'import de la matrícula és de 3.700 euros. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d'aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 2.300 euros.