Quantcast

En què consisteix la Llei D'Hont, el sistema electoral usat a Espanya?

El Congrés dels Diputats d'Espanya està format per 350 diputats , que representen a 52 circumscripcions . I, com es fa aquest repartiment? Seguint la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

Segons aquesta llei, Ceuta i Melilla tenen disposen d'un diputat cadascuna, mentre que a la resta de províncies o circumscripcions se li assignen mínim dos, que es reparteixen en funció de la població.

De eta manera, Madrid amb 36 i Barcelona amb 31 són les circumscripcions amb més diputats. La província que menys té és Sòria (la menys poblada del país), únicament amb 2.

El Sistema electoral que segueix el nostre país és la Llei D'Hont . Es tracta d'un sistema de càlcul proporcional , amb el qual es divideix el nombre de vots obtinguts per cada partit, entre el nombre de càrrecs electes amb què compta cada circumscripció.

Això sí, per aplicar la Llei D'Hont el primer que cal fer és eliminar de cada circumscripció les candidatures que no hagin obtingut almenys un 3% dels vots. Després, les altres candidatures s'ordenen de major a menor les xifres de vots obtinguts. Després es divideix el nombre de vots per cada candidatura, fins a un nombre igual d'escons que corresponen a la circumscripció. D'aquesta manera, els escons s'atribueixen a les candidatures que tinguin els quocients majors.

Amb aquest sistema electoral, els més beneficiats són els grans partits, mentre que els petits surten perdent.