Quantcast

CM.- Els canvis en la Llei per al foment del vehicle elèctric volen clarificar la taxa en relació a les emissions

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres un projecte de llei per modificar la Llei de foment del vehicle elèctric per “clarificar” dues qüestions que tal com ha comentat el ministre portaveu, Jordi Cinca, podien portar a confusió o ser interpretades d'una manera diferent al que es pretenia en el redactat en relació a la taxa per la tinença de vehicles i, en concret, al càlcul en funció de les emissions de CO2.

Així, es deixa clar que els vehicles que emetin fins a 120 grams de CO2, aquesta xifra inclosa, tributaran a partir del gener del 2017, 24 euros. Al clarificar aquesta dada, segons Cinca, es fixa que pagaran aquesta taxa, també, aquells que emetin aquesta quantitat, ja que si no es podia interpretar que havien de pagar el tram següent, és a dir, 48 euros.

També es clarifica el redactat de tal manera que no hi hagi dubtes sobre el fet que les furgonetes menys contaminants, és a dir aquelles fabricades a partir del 2009, es beneficiaran d'una bonificació de la taxa sobre la tinença de vehicles durant el primer i segon períodes impositius successius des de l’entrada en vigor de la Llei, és a dir el 2017 i el 2018, en el 50% i el 25% respectivament. Aquest aspecte, en el redactat inicial, no quedava clar i, tal com ha comentat Cinca, semblava que se'n podien beneficiar totes les furgonetes, fossin o no eficients.

Cinca ha manifestat que en contra del que pot passar amb altres qüestions, com ara el conveni amb el Consell d'Europa i l'OCDE que s'ha de tramitar amb celeritat (de fet es farà una sessió de Consell General especial a finals de juliol perquè es pugui complir el tràmit), en aquest cas aquest projecte de llei no es tramitarà d'urgència ja que cal que estigui aprovat al llarg d'aquest any, per entrar en vigor el 2017.